خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 66 - ضرورت واقع بینی - ترجمه استاد دشتی


(نامه به عبد الله بن عباس، این نامه به گونه دیگرى نیز آمده است)
پس از یاد خدا و درود همانا انسان از به دست آوردن چیزى خشنود مى شود که هرگز آن را از دست نخواهد داد، و براى چیزى اندوهناک است که هرگز به دست نخواهد آورد، پس بهترین چیز نزد تو در دنیا، رسیدن به لذّت ها، یا انتقام گرفتن نباشد، بلکه هدف تو خاموش کردن باطل، یا زنده کردن حق باشد، تنها به توشه اى که از پیش فرستادى خشنود باش، و بر آنچه به جاى مى گذارى حسرت خور، و همّت و تلاش خود را براى پس از مرگ قرار ده. 

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 376

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,992,030