خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 60 - خبر از تداوم تفکّر انحرافی خوارج - ترجمه استاد دشتی


 ص 111

(در پایان جنگ با خوارج، در سال 37-هجرى شخصى گفت، اى امیر المؤمنین علیه السّلام خوارج همه نابود شدند. فرمود)
نه، سوگند به خدا هرگز آنها نطفه هایى در پشت پدران و رحم مادران وجود خواهند داشت، هر گاه که شاخى از آنان سر برآورد قطع مى گردد تا اینکه آخرینشان به راهزنى و دزدى تن در مى دهند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 52 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 53

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,233,976