خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 53 - وصف قربانی - ترجمه استاد دشتی


(مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه ج 1-ص 461، خطبه 52-و 53-را یک خطبه به حساب آورد)
کمال قربانى در این است که گوش و چشم آن سالم باشد، هر گاه گوش و چشم سالم بود، قربانى کامل و تمام است، گر چه شناخش شکسته باشد و با پاى لنگ به قربانگاه آید (منظور امام از کلمه «منسک» در اینجا «قربانگاه است» .


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 49

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,143,052