خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 50 - علل پیدایش فتنه ها - ترجمه استاد دشتی


(پس از پایان جنگ صفین و ماجراى حکمیّت در سال 37-هجرى در شهر کوفه ایراد فرمود)
 ص 103

همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها، هوا پرستى، و بدعت گذارى در احکام آسمانى است، نوآورى هایى که قرآن با آن مخالف است، و گروهى «با دو انحراف یاد شده» بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند، که بر خلاف دین خداست. پس اگر باطل با حق مخلوط نمى شد، بر طالبان حق پوشیده نمى ماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص مى گشت زبان دشمنان قطع مى گردید. امّا قسمتى از حقّ و قسمتى از باطل را مى گیرند و به هم مى آمیزند ، آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره مى گردد و تنها آنان که مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند یافت.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 47

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,724,373