خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 479 - بدترین دوست(اخلاق اجتماعى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: بدترین دوست آن که براى او به رنج و زحمت افتى.
مى گویم: (تکلّف و تکلیف با مشکلات و به زحمت افتادن است، پس دوستى که انسان را دچار مشکلات مى کند مایه شر است پس او از بدترین دوستان بشمار مى آید).


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 457

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,447,069