خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 47 - درباره کوفه - ترجمه استاد دشتی


(در باره کوفه)
اى کوفه تو را مى نگرم که چونان چرم هاى بازار عکاظ  کشیده مى شوى، زیر پاى حوادث لگد کوب مى گردى، و حوادث فراوان تو را در بر مى گیرد، من به خوبى مى دانم، ستمگرى نسبت به تو قصد بد نمى کند مگر آن که خداوند او را به بلایى گرفتار سازد یا قاتلى بر او مسلّط گرداند.  


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 46

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,026,327,916