خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 434 - آزمودن انسان ها(علمى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: مردم را بیازماى، تا دشمن گردى.
مى گویم: (بعضى این حکمت را از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نقل کردند، و نقل ثعلب  از این اعرابى را تأیید مى کند که این کلام از على علیه السّلام است، اعرابى از مأمون نقل کرد. اگر على علیه السّلام نگفته بود «بیازماى تا دشمن گردى» من مى گفتم که «دشمن دار تا بیازمایى»


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 452





جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,732,771