خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 425 - مسؤولیّت توانگران (اعتقادى، اقتصادى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: خدا را بندگى است که براى سود رساندن به دیگران، نعمت هاى خاصّى به آنان بخشیده، تا آنگاه که دست بخشنده دارند نعمت ها را در دستشگان باقى مى گذارد، و هر گاه از بخشش دریغ کنند، نعمت ها را از دستشان گرفته و به دست دیگران خواهد داد.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 451

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,678,483,204