خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 415 - دنیا شناسى(اعتقادى، اخلاقى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: (در وصف دنیاى حرام) (دنیا): فریب مى دهد، زیان مى رساند و تند مى گذرد. از این رو خدا دنیا را پاداش دوستان خود نپسندید، و آن را جایگاه کیفر دشمنان خود قرار نداد، و همانا مردم دنیا چون کاروانى باشند که هنوز بار انداز نکرده کاروان سالار بانگ کوچ سر دهد تا بار بندند و برانند.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 448

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,637,951