خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 402 - ضرورت موقعیّت شناسى (اخلاقى، تربیتى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: (شخصى در حضور امام سخنى بزرگتر از شأن خود گفت، فرمود) :پر در نیاورده پرواز کردى، و در خردسالى آواز بزرگان سر دادى.
(شکیر، نخستین پرهایى است که بر بال پرنده مى روید و نرم و لطیف است و سقب، شتر خردسال است زیرا شتر بانگ در نیاورد تا بالغ شود.)


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 447

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,746,990