خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 40 - نکوهش یک کارگزار - ترجمه استاد دشتی


ص 547
(نامه به یکى از فرمانداران در سال 40 هجرى)
پس از یاد خدا و درود از تو خبرى رسیده است که اگر چنان کرده باشى، پروردگار خود را به خشم آورده، و امام خود را نا فرمانى، و در امانت خود خیانت کرده اى. به من خبر رسیده که کشت زمینها را بر داشته، و آنچه را که مى توانستى گرفته، و آنچه در اختیار داشتى به خیانت خورده اى، پس هر چه زودتر حساب اموال را براى من بفرست و بدان که حسابرسى خداوند از حسابرسى مردم سخت تر است. با درود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 335

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,935,672