خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 38 - ارزش ها و آداب معاشرت با مردم (اخلاقى، اجتماعی، تربیتى) - ترجمه استاد دشتی


به فرزندش امام حسن علیه السّلام فرمود: پسرم چهار چیز از من یاد گیر (در خوبى ها)، و چهار چیز به خاطر بسپار (هشدارها)، که تا به آنها عمل مى کنى زیان نبینى:

الف-  خوبى ها
1-  همانا ارزشمندترین بى نیازى عقل است، 2-  و بزرگ ترین فقر بى خردى است، 3-  و ترسناک ترین تنهایى خودپسندى است. 4-  و گرامى ترین ارزش خانوادگى، اخلاق نیکوست.
ب-  هشدارها
1-  پسرم از دوستى با احمق بپرهیز، چرا که مى خواهد به تو نفعى رساند امّا دچار زیانت مى کند. 2-  از دوستى با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز دارى از تو دریغ مى دارد. 3-  و از دوستى با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایى تو را مى فروشد. 4-  و از دوستى با دروغگو بپرهیز، که او به سراب ماند: دور را به تو نزدیک، و نزدیک را دور مى نمایاند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 391

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,391,728