خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 38 - تشریح اوضاع سیاسی مصر و ویژگی های مالک اشتر - ترجمه استاد دشتی


(نامه به مردم مصر در سال 38 هجرى آنگاه که مالک اشتر را به فرماندارى آنان برگزید)
ویژگى هاى بى مانند مالک اشتر
از بنده خدا، على امیر مؤمنان، به مردمى که براى خدا به خشم آمدند، آن هنگام که دیگران خدا را در زمین نافرمانى، و حق او را نابود کردند، پس ستم، خیمه خود را بر سر نیک و بد، مسافر و حاضر، و بر همگان، بر افراشت، نه معروفى ماند که در پناه آن آرامش یابند، و نه کسى از زشتى ها نهى مى کرد. پس از ستایش پروردگار من بنده اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم، که در روزهاى وحشت، نمى خوابد، و در لحظه هاى ترس از دشمن روى نمى گرداند، بر بدکاران از شعله هاى آتش تندتر است، او مالک پسر حارث مذحجى  است. آنجا که با حق است، سخن او را بشنوید، و از او اطاعت کنید، او شمشیرى از شمشیرهاى خداست، که نه تیزى آن کند مى شود، و نه ضربت آن بى اثر است. اگر شما را فرمان کوچ کردن داد، کوچ کنید، و اگر گفت بایستید، بایستید، که او در پیش روى و عقب نشینى و حمله، بدون فرمان من اقدام نمى کند. مردم مصر من شما را بر خود برگزیدم که او را براى شما فرستادم، زیرا او را خیر خواه شما دیدم، و سر سختى او را در برابر دشمنانتان پسندیدم.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 333 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 334

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,026,295,790