خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 38 - ضرورت شناخت شبهات - ترجمه استاد دشتی


(در سال 37-هجرى پس از جنگ صفین و ماجراى حکمیّت در تعریف «شبهه» فرمود، برخى خطبه (37-و 41-را یک خطبه مى دانند).
شبهه را براى این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد. امّا نور هدایت کننده دوستان خدا، در شبهات یقین است، و راهنماى آنان مسیر هدایت الهى است، امّا دشمنان خدا، دعوت کننده شان در شبهات گمراهى است، و راهنماى آنان کورى است. آن کس که از مرگ بترسد نجات نمى یابد، و آن کس که زنده ماندن را دوست دارد براى همیشه در دنیا نخواهد ماند.  
 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 41

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,151,413