خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 37 - افشای ادّعای دروغین معاویه - ترجمه استاد دشتی


 (نامه به معاویه در سال 36 هجرى پیش از آغاز نبرد صفین)
خداى را سپاس معاویه چه سخت به هوس هاى بدعت زا، و سرگردانى پایدار، وابسته اى حقیقت ها را تباه کرده، و پیمان ها را شکسته اى، پیمان هایى که خواسته خدا و حجّت خدا بر بندگان او بود.
 ص 545
امّا جواب پرگویى تو نسبت به عثمان و کشندگان او آن است که: تو عثمان را هنگامى یارى دادى که انتظار پیروزى او را داشتى، و آنگاه که یارى تو به سود او بود او را خوار گذاشتى. با درود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 333

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,026,320,585