خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 352 - اعتدال در پرداخت به امور خانواده(اخلاقى،اجتماعى،خانوادگى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: (به برخى از یاران خود فرمود) : بیشترین اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده، زیرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آنها را تباه نخواهد کرد، و اگر دشمنان خدایند، چرا غم دشمنان خدا را مى خورى.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 438 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 439

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,978,235,436