خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 35 - ویژگی های محمّد بن ابی بکر و علل سقوط مصر - ترجمه استاد دشتی


(نامه به عبد الله بن عباس پس از شهادت محمد بن ابى بکر در مصر که در سال 38 هجرى نوشته شد)  
پس از یاد خدا و درود همانا مصر سقوط کرد، و فرماندارش محمد بن ابى بکر «که خدا او را رحمت کند» شهید گردید، در پیشگاه خداوند، او را فرزندى خیر خواه، و کار گزارى کوشا، و شمشیرى برنده، و ستونى باز دارنده مى شماریم، همواره مردم را براى پیوستن به او بر انگیختم، و فرمان دادم تا قبل از این حوادث ناگوار به یاریش بشتابند. مردم را نهان و آشکار، از آغاز تا انجام فرا خواندم، عدّه اى با ناخوشایندى آمدند، و برخى به دروغ بهانه آوردند، و بعضى خوار و ذلیل بر جاى ماندند.  از خدا مى خواهم به زودى مرا از این مردم نجات دهد به خدا سوگند اگر در پیکار با دشمن، آرزوى من شهادت نبود، و خود را براى مرگ آماده نکرده بودم، دوست مى داشتم حتّى یکى روز با این مردم نباشم، و هرگز آنان را دیدار نکنم.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 331 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 332

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,428,319