خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 33 - هنگام عزیمت به شهر بصره، جهت جنگ با ناکثین - ترجمه استاد دشتی


(در سال 36-هجرى به هنگام عزیمت به شهر بصره، جهت جنگ با ناکثین در سرزمین ذى قار، فرمود) «ابن عباس مى گوید در سرزمین «ذى قار» ، خدمت امام رفتم که داشت کفش خود را پینه مى زد، تا مرا دید، فرمود:

قیمت این کفش چقدر است گفتم بهایى ندارد. فرمود: به خدا سوگند، همین کفش بى ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوب تر است مگر اینکه حقّى را با آن به پا دارم، یا باطلى را دفع نمایم. آنگاه از خیمه بیرون آمد و براى مردم چنین خطبه خواند»
1-آثار بعثت پیامبر اسلام
همانا خداوند هنگامى محمد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را مبعوث فرمود که هیچ کس از عرب، کتاب آسمانى نداشت،  و ادّعاى پیامبرى نمى کرد. پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) مردم جاهلى را تا به جایگاه کرامت انسانى پیش برد و به رستگارى رساند، که سر نیزه هایشان کندى نپذیرفت و پیروز شدند و جامعه آنان استحکام گرفت.
2-ویژگى هاى نظامى و اخلاقى امام على علیه السّلام
به خدا سوگند من از پیشتازان لشکر اسلام بودم تا آنجا که صفوف کفر و شرک تار و مار شد. هرگز ناتوان نشدم و نترسیدم، هم اکنون نیز همان راه را مى روم، پرده باطل را مى شکافم تا حق را از پهلوى آن بیرون آورم.
3-شکوه از فتنه گرى قریش
مرا با قریش چه کار. به خدا سوگند، آن روز که کافر بودند با آنها جنگیدم، و هم اکنون که فریب خورده اند، با آنها مبارزه مى کنم. دیروز با آنها زندگى مى کردم و امروز نیز گرفتار آنها مى باشم. به خدا سوگند قریش از ما انتقام نمى گیرد جز به آن علّت که خداوند ما را از میان آنان برگزید و گرامى داشت. ما هم آنان را در زندگى خود پذیرفتیم، پس چنان بودند که شاعر گفته است:
 ص 87
«به جان خودم سوگند، هر صبح از شیر صاف نوشیدى. و سر شیر و خرماى بى هسته خوردى. ما این مقام و عظمت را به تو بخشیدیم در حالى که بلند مرتبت نبودى. و در اطراف تو با سواران خود تا صبح نگهبانى دادیم و تو را حفظ کردیم».


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 36 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 37

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,403,384