خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 30 - پاسخ به شایعات دشمن - ترجمه استاد دشتی


(پس از پخش شایعات دخالت امام در قتل عثمان در سال 35-هجرى این خطبه افشاگرانه را ایراد کرد).
اگر به کشتن او (عثمان) فرمان داده بودم، قاتل بودم، و اگر از آن باز مى داشتم از یاوران او به شمار مى آمدم، با این همه، کسى که او را یارى کرد، نمى تواند بگوید که از کسانى که دست از یارى اش برداشتند بهترم،  و کسانى که دست از یارى اش برداشتند نمى توانند بگویند، یاورانش از ما بهترند. من جریان عثمان را برایتان خلاصه مى کنم: عثمان استبداد و خودکامگى پیشه کرد، و شما بى تابى کردید و از حد گذراندید، و خدا در خود کامگى و ستمکارى، و در بى تابى و تندروى، حکمى دارد  که تحقّق خواهد یافت.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 34

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,427,324