خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 257 - راه شاد کردن دیگران (اخلاق خانواده)(اخلاقى، اجتماعى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: اى کمیل خانواده ات را فرمان ده که روزها در به دست آوردن بزرگوارى، و شب ها در رفع نیاز خفتگان بکوشند. سوگند به خدایى که تمام صداها را مى شنود، هر کس دلى را شاد کند، خداوند از آن شادى لطفى براى او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون آب زلالى بر او باریدن گرفته و تلخى مصیبت را بزداید چنان که شتر غریبه را از چراگاه دور سازند.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 421

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,260,237