خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 236 - بیان مشکلات هجرت و پیوستن به پیامبر ص - ترجمه استاد دشتی


(از هجرت و پیوستن به پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) سخن مى گوید):
خود را در راهى قرار دادم که پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) رفته بود، و همه جا از او پرسیدم تا به سرزمین «عرج» رسیدم.
«این جملات در یک سخن طولانى آمده است، جمله «فأطأ ذکره» (در همه جا از او مى پرسیدم.) یکى از سخنانى است که در اوج فصاحت قرار دارد، یعنى خبر حرکت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) از ابتداء حرکت تا پایان به من مى رسید، که امام این معنا را با کنایة آورده است) .


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 285

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,733,591