خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 233 - فصاحت و بلاغت اهل بیت ع و علل سقوط جامعه انسانی - ترجمه استاد دشتی


 ص 471
(هنگامى که «جعدة بن هبیرة» خواهر زاده امام علیه السّلام نتوانست در حضور آن حضرت سخن بگوید فرمود:)
1-فصاحت و بلاغت اهل بیت علیهم السّلام
آگاه باشید، همانا زبان، پاره اى از وجود انسان است، اگر آمادگى نداشته باشد، سخن نمى گوید، و به هنگام آمادگى، گفتار او را مهلت نمى دهد، همانا ما امیران سخن مى باشیم، درخت سخن در ما ریشه دوانده، و شاخه هاى آن بر ما سایه افکنده است.  
2-علل سقوط جامعه انسانى
خدا شما را رحمت کند، بدانید که همانا شما در روزگارى هستید که گوینده حق اندک، و زبان از راستگویى عاجز، و حق طلبان بى ارزشند، مردم گرفتار گناه، و به سازشکارى همداستانند، جوانانشان بد اخلاق، و پیر مردانشان گنه کار، و عالمشان دو رو، و نزدیکانشان سود جوینده، نه خردسالانشان بزرگان را احترام مى کنند و نه توانگرانشان دست مستمندان را مى گیرند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 283 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 284

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,417,189