خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 218 - افشای خیانت ناکثان که برای جنگ با او به بصره رفتند - ترجمه استاد دشتی


(در باره کسانى که براى جنگ با او به بصره رفتند)
بر کارگزاران و خزانه داران بیت المال مسلمانان که در فرمان من بودند، و بر مردم شهرى که تمامى آنها بر اطاعت من، و وفادارى در بیعت با من وحدت داشتند، هجوم آوردند، آنان را از هم پراکندند، و به زیان من، در میانشان اختلاف افکندند، و بر شیعیان من تاختند، گروهى را با نیرنگ کشتند، و گروهى دست بر شمشیر فشرده با دشمن جنگیدند تا صادقانه خدا را ملاقات کردند.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 268

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,949,604