خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 213 - وصف خدا و پیامبر ص - ترجمه استاد دشتی


1-خدا شناسى
سپاس خداوندى را سزاست که از شباهت داشتن به پدیده ها برتر و از تعریف وصف کنندگان والاتر است. با تدبیر شگفتى آورش بر همه بینندگان آشکار، و با بزرگى عزّتش، بر همه فکرهاى اندیشمندان پنهان است. داناست، نه آن که آگاهى او از جایى گرفته شده یا در حال فزونى باشد و یا از کسى فراگیرد، اداره کننده سراسر نظام آفرینش است بى آنکه نیازى به فکر کردن یا اندیشه درونى داشته باشد، خدایى که تاریکى ها او را پنهان نسازد، و از نورها روشنى نگیرد، شب او را نپوشاند، و روز بر او نمى گذرد، نه بینایى او از راه دیدگان، و نه علم او از راه اطلاعات و اخبار است. (قسمتى از این سخنرانى پیرامون پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) است)
 ص 439
2-ویژگى هاى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )
خدا پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را با روشنایى اسلام فرستاد، و در گزینش، او را بر همه مقدّم داشت، با بعثت او شکاف ها را پر، و سلطه گران پیروز را در هم شکست، و سختى ها را آسان، و ناهموارى ها را هموار فرمود: تا آن که گمراهى را از چپ و راست تار و مار کرد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 261 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 262

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,998,796