خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 212 - بسیج مردم برای جنگ با شامیان - ترجمه استاد دشتی


خدایا هر کدام از بندگان تو، که سخن عادلانه دور از ستمکارى، و اصلاح کننده دور از فساد انگیزى ما را نسبت به دین و دنیا شنید، و پس از شنیدن سرباز زد، و از یارى کردنت باز ایستاد، و در گرامى داشتن دین تو درنگ و سستى کرد، ما تو را بر ضد او به گواهى مى طلبیم. اى خدایى که از بزرگ ترین گواهانى و تمام موجوداتى که در آسمان ها و زمین سکونت دادى همه را بر ضد او به گواهى دعوت مى کنیم با اینکه تو از یارى او بى نیازى، و او را به کیفر گناهانش گرفتار خواهى کرد.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 261

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,378,047