خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 209 - سفارش به علاءبن زیاد در چگونگی استفاده از دنیا - ترجمه استاد دشتی


(پس از جنگ بصره بر علاء بن زیاد وارد شد که از یاران امام بود. وقتى خانه بسیار مجلّل و وسیع او را دید، فرمود:)
1-روش استفاده از دنیا
با این خانه وسیع در دنیا چه مى کنى در حالى که در آخرت به آن نیازمندترى. آرى اگر بخواهى مى توانى با همین خانه به آخرت برسى در این خانه وسیع مهمانان را پذیرایى کنى، به خویشاوندان با نیکوکارى بپیوندى، و حقوقى که بر گردن تو است به صاحبان حق برسانى، پس آنگاه تو با همین خانه وسیع به آخرت نیز مى توانى پرداخت. (علاء گفت: از برادرم عاصم بن زیاد به شما شکایت مى کنم. فرمود: چه شد او را گفت عبایى پوشیده و از دنیا کناره گرفته است: امام علیه السّلام فرمود: او را بیاورید، وقتى آمد به او فرمود:)
2-برخورد با تفکّر ترک دنیا
اى دشمنک جان خویش شیطان سرگردانت کرده، آیا تو به زن و فرزندانت رحم نمى کنى تو مى پندارى که خداوند نعمت هاى پاکیزه اش را حلال کرده، امّا دوست ندارد تو از آنها استفاده کنى تو در برابر خدا کوچک تر از آنى که اینگونه با تو رفتار کند. (عاصم گفت، اى امیر مؤمنان، پس چرا تو با این لباس خشن، و آن غذاى ناگوار به سر مى برى امام فرمود:) واى بر تو من همانند تو نیستم، خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند، تا فقر و ندارى، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشاند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 257 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 258

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,699,811