خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 2 - تشکّر مجاهدان از جنگ برگشته - ترجمه استاد دشتی


(نامه به مردم کوفه پس از پیروزى بر شورشیان بصره در ماه رجب سال 36 هجرى که کوفیان نقش تعیین کننده داشتند)
تشکّر از مجاهدان از جنگ بر گشته
خداوند شما مردم کوفه را از سوى اهل بیت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم پاداش نیکو دهد، بهترین پاداشى که به بندگان فرمانبردار، و سپاسگزاران نعمتش عطا مى فرماید، زیرا شما دعوت ما را شنیدید و اطاعت کردید، به جنگ فرا خوانده شدید و بسیج گشتید.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 290 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 291

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,156,993