خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 197 - فضائل امیر المؤمنین ع - ترجمه استاد دشتی


(این سخنرانى در شهر کوفه در دوران زمامدارى آن حضرت ایراد شد)
1-فضائل امیر المؤمنین علیه السّلام
اصحاب و یاران حضرت محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) که حافظان اسرار او مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان خدا و رسول او نبودم، بلکه با جان خود پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را یارى کردم. در جاهایى که شجاعان قدم هایشان مى لرزید، و فرار مى کردند، آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود:.
2-در سوگ پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )
رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) در حالى که سرش بر روى سینه ام بود قبض روح گردید، و جان او در کف من روان شد آن را بر چهره خویش کشیدم. متصدّى غسل پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) من بودم، و فرشتگان مرا یارى مى کردند، گویا در و دیوار خانه فریاد مى زد. گروهى از فرشتگان فرود مى آمدند و گروهى دیگر به آسمان پرواز مى کردند. گوش من از صداى آهسته آنان که بر آن حضرت نماز مى خواندند، پر بود، تا آنگاه که او را در حجره اش دفن کردیم. چه کسى با آن حضرت در زندگى و لحظات مرگ از من سزاوارتر است پس مردم با دل بینا حرکت کنید، و نیّت خویش را در جهاد با دشمن راست بدارید. سوگند به خدایى که جز او خدایى نیست، من بر جادّه حق مى روم، و دشمنان من بر پرتگاه باطلند، مى گویم آنچه را مى شنوید، و براى خود و شما از خدا طلب آمرزش دارم.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 246

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,365,694