خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 181 - نکوهش فریب خوردگان و پیوستگان به خوارج - ترجمه استاد دشتی


(در سال 37 هجرى در آستانه جنگ نهروان امام فردى را فرستاد تا گروهى از کوفیان که قصد ملحق شدن به لشکر خوارج را داشتند و ترسناک بودند بپاید، از او پرسید «ایمن شدند و بر جاى ماندند یا ترسیدند و فرار کردند، مرد گفت «ترسیدند و به خوارج پیوستند» فرمود:)

نکوهش فریب خوردگان از خوارج
از رحمت خدا دور باشند چونان قوم ثمود، آگاه باشید اگر نیزه ها به سوى آنان راست شود و شمشیرها بر سرشان فرود آید، از گذشته خود پشیمان خواهند شد، امروز شیطان آنها را به تفرقه دعوت کرد، و فردا از آنها بیزارى مى جوید، و از آنها کنار خواهد کشید. همین ننگ آنان را کافى است که از هدایت گریختند و در گمراهى و کورى فرو رفتند، راه حق را بستند، و در حیرت و سرگردانى ماندند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 199 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 200

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,561,622