خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 179 - پاسخ امام ع به ذعلب یمانی در مورد چگونگی دیدن خداوند - ترجمه استاد دشتی


ص 343
(این خطبه در مسجد کوفه در سال 36 هجرى پس از جنگ جمل ایراد شد) ذعلب یمانى پرسید «اى امیر مؤمنان آیا پروردگار خود را دیده اى» پاسخ فرمود:

«آیا چیزى را که نبینم مى پرستم» گفت: «چگونه او را مى بینى» فرمود:  
خدا شناسى
دیده ها هرگز او را آشکار نمى بینند، اما دل ها با ایمان درست او را در مى یابند، خدا به همه چیز نزدیک است نه آن که به اشیاء چسبیده باشد، از همه چیز دور است نه آن که از آنها بیگانه باشد، گوینده است نه با اندیشه و فکر، اراده کننده است نه از روى آرزو و خواهش، سازنده است نه با دست و پا، لطافت دارد نه آن که پوشیده و مخفى باشد، بزرگ است نه با ستمکارى، بیناست نه با حواس ظاهرى، مهربان است نه با نازک دلى، سرها و چهره ها در برابر عظمت او بخاک افتاده، و دل ها از ترس او بى قرارند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 198

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,095,911,901