خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 175 - فرمایش امام ع در موعظه یاران - ترجمه استاد دشتی


(برخى از شارحان نوشته اند این خطبه را هنگامى که به ستون مسجد مدینه تکیه داده بود ایراد فرمود:)
1-نکوهش غافلان
اى بى خبرانى که آنى مورد غفلت نیستید، و اى ترک کنندگان فرامین الهى که از تمامى کارهایتان بازخواست مى شوید شما را چه شده است که از خداى خود روى گردان و به غیر او گرایش دارید چونان چار پایانى که چوپان آنها را در بیابانى و با خیز، و آب هایى بیمارى زا رها کرده است. گوسفندان پروار را مى مانید که براى کارد قصّاب آماده اند ولى خودشان نمى دانند چه آن که هر گاه به گوسفندان با مقدارى علف نیکى کنند یک روز خود را یک عمر پندارند، و زندگى را در سیر شدن شکم ها مى نگرند.
2-علوم بى پایان امام علیه السّلام
سوگند به خدا، اگر بخواهم مى توانم هر کدام شما را از آغاز و پایان کارش، و از تمام شئون زندگى، آگاه سازم، امّا از آن مى ترسم که با اینگونه خبرها نسبت به رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) کافر شوید، آگاه باشید که من این اسرار گرانبها را به یاران راز دار و مورد اطمینان خود مى سپارم. سوگند به خدایى که محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را به حق برانگیخت، و او را برگزید، جز به راستى سخن نگویم. پیامبر اسلام (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) همه اطلاعات را به من سپرده است، و از محل هلاکت آن کس که هلاک مى شود، و جاى نجات کسى که نجات مى یابد، و پایان این حکومت، همه را به من خبر داده و مرا آگاهانده است. هیچ حادثه اى بر من نگذشت جز آن که در گوشم نجوا کرد، و مرا مطّلع ساخت.
3-ویژگى هاى امام على علیه السّلام علیه السّلام
 ص 333
اى مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتى وادار نمى کنم مگر آن که پیش از آن خود، عمل کرده ام، و از معصیتى شما را باز نمى دارم جز آن که پیش از آن، ترک گفته ام.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 191 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 192

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,381,942