خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 173 - ویژگی های پیامبر ص و لزوم پیکار رهبر اسلامی با ستیزندگان حق - ترجمه استاد دشتی


(با توجّه به برخى از شواهد، این سخنرانى در شهر مدینه ایراد شده).

پیامبر اسلام (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) امین وحى پروردگار، و خاتم پیامبران، و بشارت دهنده رحمت، و بیم دهنده کیفر الهى است.
1-ویژگى هاى رهبر اسلامى
اى مردم سزاوارترین اشخاص به خلافت، آن کسى است که در تحقّق حکومت نیرومندتر، و در آگاهى از فرمان خدا داناتر باشد، تا اگر آشوب گرى به فتنه انگیزى برخیزد، به حق باز گردانده شود، و اگر سرباز زد با او مبارزه شود. به جانم سوگند اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامى مردم باشد هرگز راهى براى تحقّق آن وجود نخواهد داشت،                    
  ص 329
بلکه آگاهان داراى صلاحیّت و رأى، و اهل حل و عقد (خبرگان ملّت) رهبر و خلیفه را انتخاب مى کنند، که عمل آنها نسبت به دیگر مسلمانان نافذ است، آنگاه نه حاضران بیعت کننده، حق تجدید نظر دارند و نه آنان که در انتخابات حضور نداشتند حق انتخابى دیگر را خواهند داشت. آگاه باشید من با دو کس پیکار مى کنم، کسى چیزى را ادّعا کند که از آن او نباشد، و آن کس که از اداى حق سرباز زند. اى بندگان خدا شما را به تقوا و ترس از عذاب خدا سفارش مى کنم، زیرا تقواى الهى بهترین سفارش مؤمنان، و بهترین پایان نامه کار در پیشگاه خداست. مردم هم اکنون آتش جنگ بین شما و اهل قبله شعله ور شده است، و این پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و با استقامت و عالم به جایگاه حق به دوش نمى کشند. بنابر این آنچه فرمان دادند انجام دهید، و از آنچه نهى کردند توقّف کنید، و در هیچ کارى تا روشن نشود شتاب نکنید، زیرا در آنچه شما اکراه دارید توان تغییراتى داریم.
2-شناخت دنیا
آگاه باشید، همانا این دنیا که آرزوى آن را مى کنید و بدان روى مى آورید، و شما را گاهى به خشم مى آورد و زمانى خشنود مى سازد، خانه ماندگار شما نیست، و منزلى نیست که براى آن آفریده و به آن دعوت شدید، آگاه باشید نه دنیا براى شما جاودانه و نه شما در آن جاودانه خواهید ماند. دنیا گرچه از جهتى شما را مى فریبد ولى از جهت دیگر شما را از بدیهایش مى ترساند، پس براى هشدارهایش از آنچه مغرورتان مى کند چشم پوشید، و به خاطر ترساندنش از طمع ورزى در آن باز ایستید، به خانه اى که دعوت شدید سبقت گیرید، و دل از دنیا برگیرید، و چونان کنیزکان براى آنچه که از دنیا از دست مى دهید گریه نکنید،  و با صبر و استقامت بر اطاعت پروردگار، و حفظ و نگهدارى فرامین کتاب خدا، نعمت هاى پروردگار را نسبت به خویش کامل کنید. آگاه باشید، آنچه براى حفظ دین از دست مى دهید زیانى به شما نخواهد رساند. آگاه باشید، آنچه را با تباه ساختن دین به دست مى آورید سودى به حالتان نخواهد داشت خداوند دل هاى ما و شما را به سوى حق متوجّه سازد و صبر و استقامت عطا فرماید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 189 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 190

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,283,820