خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 171 - نیایش امام ع در آستانه جنگ صفین و بسیج نیروها در جنگ - ترجمه استاد دشتی


(دعاى امام علیه السّلام در آستانه نبرد صفین با قاسطین در سال 37 هجرى هفتم صفر)

 

1-نیایش در آستانه جنگ
اى خداى آسمان بر افراشته، و فضاى نگاه داشته، که آن را زمینه پیدایش شب و روز، و جریان گردش ماه و خورشید، و مسیر آمد و شد ستارگان سیّار قرار داده اى، و جایگاه گروهى از فرشتگانت ساخته اى که از عبادت تو خسته نمى گردند، اى پروردگار این زمین، که آن را جایگاه سکونت انسان ها، و مکان رفت و آمد حشرات و چارپایان، و پدیده هاى دیدنى و نادیدنى غیر قابل شمارش قرار داده اى، و اى پروردگار کوه هاى بلند و پا بر جا، که آن را براى زمین چونان میخ هاى محکم، و براى مخلوقات تکیه گاهى مطمئن ساخته اى. اگر بر دشمن پیروزمان ساختى، ما را از تجاوز بر کنار دار، و بر راه حق استوار فرما، و چنانچه آنها را بر ما پیروز گرداندى شهادت نصیب ما فرمود:ه و از شرک و فساد و فتنه ها، ما را نگهدار
2-روش بسیج نیروها در جنگ
کجایند آزاد مردانى که به حمایت مردم خویش برخیزند کجایند غیور مردانى که به هنگام نزول بلا و مشکلات مبارزه مى کنند هان مردم ننگ و عار پشت سر شما، و بهشت در پیش روى شماست.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 187

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,978,236,377