خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 168 - درخواست گروهی از اصحاب از امام ع برای مجازات شورشیان بر عثمان و پاسخ امام ع - ترجمه استاد دشتی


(پس از بیعت مردم با امام علیه السّلام در سال 35 هجرى گروهى از صحابه گفتند اى کاش شورشیان بر ضد عثمان را کیفر مى دادى پاسخ فرمود:)
1-واقع بینى در مبارزه
اى برادران از آنچه شما مى دانید بى اطلاع نیستم، امّا قدرت اجراى آن را چگونه به دست آورم آنان با ساز و برگ و نیرو به راه افتادند، بر ما تسلّط دارند و ما بر آنها قدرتى نداریم هم اکنون بردگان شما با آنها مى جوشند، و بادیه نشینان اطراف شما به آنها پیوسته اند. آنها در میان شما زندگى مى کنند، و هر مشکلى را که بخواهند بر شما تحمیل مى کنند. آیا براى خواسته هاى خود توانایید
2-مشکلات جنگ داخلى
کارى که پیش آمده از جاهلیّت است، شورشیان یار و یاور دارند، اگر براى کیفر دادنشان حرکتى آغاز شود، مردم به چند دسته تقسیم مى شوند: گروهى خواسته هاى شما را دارند، و عدّه اى بر خلاف شما فکر مى کنند، و گروهى نه این را مى پسندند و نه آن را. پس صبر کنید تا مردم آرام شوند، و دل هاى مضطرب در جاى خود قرار گیرد، و حقوق از دست رفته با مدارا گرفته شود. اکنون مرا آسوده گذارید، و در انتظار فرمان من باشید،
 ص 323
کارى نکنید که قدرت ما را تضعیف کند، و اقتدار امّت ما را متزلزل سازد و سستى و زبونى به بار آورد، این جریان سیاسى را تا مى توانم مهار مى کنم، امّا اگر راه چاره اى نیابم با آنان مى جنگم (که سر انجام درمان، داغ کردن است).  


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 185

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,351,321