خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 167 - توصیه و اندرز - ترجمه استاد دشتی


(سخنرانى امام علیه السّلام در آغاز خلافت در سال 35 هجرى، نوشتند که نخستین سخنرانى آن حضرت است)
1-ویژگى هاى قرآن
همانا خداوند بزرگ کتابى هدایت گر فرستاد، نیکى و بدى، خیر و شر را آشکارا در آن بیان فرمود:. پس راه نیکى در پیش گیرید، که هدایت شوید.
 ص 321
و از شر و بدى پرهیز کنید تا در راه راست قرار گیرید. واجبات واجبات در انجام واجبات کوتاهى نکنید تا شما را به بهشت رساند، همانا خداوند چیزهایى را حرام کرده که ناشناخته نیست، و چیزهایى را حلال کرده که از عیب خالى است، و در این میان حرمت مسلمان را بر هر حرمتى برترى بخشید و حفظ حقوق مسلمانان را به وسیله اخلاص و توحید استوار کرد.
2-ویژگى هاى مسلمانى
پس مسلمان کسى است که از مسلمانان از زبان و دست او آزارى نبینند، مگر آنجا که حق باشد، و آزار مسلمان روا نیست جز در آنچه که واجب باشد. به سوى مرگ که همگانى است، و فرد فرد شما را از آن گریزى نیست بشتابید، همانا مردم در پیش روى شما مى روند، و قیامت از پشت سر، شما را مى خواند. سبکبار شوید تا به قافله برسید، که پیش رفتگان در انتظار باز ماندگانند. از خدا بترسید، و تقوا پیشه کنید زیرا شما در پیشگاه خداوند، مسئول بندگان خدا، و شهرها، و خانه ها و حیوانات هستید.  خدا را اطاعت کنید و از فرمان خدا سرباز مدارید، اگر خیرى دیدید برگزینید، و اگر شر و بدى دیدید از آن دورى کنید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 184

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,749,764