خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 16 - آموزش تاکتیک های نظامی به هنگام آغاز جنگ - ترجمه استاد دشتی


 (دستور العمل امام به هنگام آغاز جنگ در سال 37 هجرى در میدان صفین)

 

ص 497
عقب نشینى هایى که مقدّمه هجوم دیگرى است، و ایستادنى که حمله در پى دارد نگرانتان نسازد، حق شمشیرها را اداء کنید، و پشت دشمن را به خاک بمالید، و براى فرو کردن نیزه ها، و محکم ترین ضربه هاى شمشیر، خود را آماده کنید، صداى خود را در سینه ها نگهدارید که در زدودن سستى نقش بسزایى دارد. به خدایى که دانه را شکافت، و پدیده ها را آفرید، آنها اسلام را نپذیرفتند، بلکه به ظاهر تسلیم شدند، و کفر خود را پنهان داشتند و آنگاه که یاورانى یافتند آن را آشکار ساختند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 300

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,908,241,723