خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 15 - سیاست اقتصادی امام ع - ترجمه استاد دشتی


 ص 59

(درباره اموال فراوان بیت المال که عثمان به بعضى از خویشاوندان خود بخشیده بود. ابن عباس مى گوید: روز دوّم خلافت در سال 35-هجرى این سخنرانى را ایراد فرمود.)
به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلى آن باز مى گردانم، گر چه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانى خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش براى عموم است، و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ستم براى او سخت تر است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 18

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,734,108