خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 148 - درباره مردم بصره و طلحه و زبیر - ترجمه استاد دشتی


 ص 273
(این خطبه در باره شهر بصره و مردمش و طلحه و زبیر ایراد شد)
روانشناسى طلحه و زبیر (در شورش بصره)

هر کدام از طلحه و زبیر، امیدوار است که حکومت را به دست آورد، و دیده به آن دوخته و رفیق خود را به حساب نمى آورد.  آن دو، نه رشته اى الهى را چنگ زدند و نه با وسیله اى به خدا روى آوردند. هر کدام با کینه رفیق خود را بر دوش مى کشد، که به زودى پرده از روى آن کنار خواهد رفت. به خدا سوگند اگر به آنچه مى خواهند برسند، این جان آن را مى گیرد و آن، این را از پاى در مى آورد، هم اکنون گروهى سرکش و نافرمان به پا خاسته اند (ناکثین) پس خدا جویان حسابگر کجایند سنّت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بر ایشان بیان گردید و اخبار امروز را به آنان گفته اند، در حالى که براى هر گمراهى علّتى  و براى هر عهد شکنى بهانه اى وجود دارد. سوگند به خدا من آن کس نیستم که صداى گریه، و بر سر و سینه زدن براى مرده، و نداى فرشته مرگ را بشنود و عبرت نگیرد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 153 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 154

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,561,791