خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 144 - بعثت پیامبران و ویژگی های اهل بیت ع - ترجمه استاد دشتی


1-فلسفه بعثت پیامبران
خداوند پیامبران را بر انگیخت و وحى را به آنان اختصاص داد، و پیامبران را حجّت خود بر بندگان قرار داد، تا استدلالى یا جاى عذرى براى کسى باقى نماند، پس پیامبران انسان ها را، با زبان راستگویى به راه حق فراخواندند. آگاه باشید که خداوند از درون بندگان پرده بر مى گیرد، نه آن که بر اسرار پوشیده آنان آگاه نیست، و بر آنچه در سینه ها نهفته دارند بى خبر است، بلکه خواست آنان را آزمایش کند، تا کدام یک، اعمال نیکو انجام مى دهد، و پاداش برابر نیکوکارى و کیفر مکافات در خور بدى ها باشد.
2-ویژگى هاى امامان دوازده گانه
کجا هستند کسانى که پنداشتند دانایان علم قرآن آنان مى باشند نه ما که این ادّعا را بر أساس دروغ و ستمکارى بر ضدّ ما روا داشتند، خدا ما اهل بیت پیامبر علیهم السّلام را بالا آورد و آنان را پست و خوار کرد، به ما عطا فرمود و آنها را محروم ساخت، ما را در حریم نعمت هاى خویش داخل و آنان را خارج کرد، که راه هدایت را با راهنمایى ما مى پویند، و روشنى دل هاى کور را از ما مى جویند. همانا امامان (دوازده گانه) همه از قریش بوده که درخت آن را در خاندان بنى هاشم کاشته اند، مقام ولایت و امامت در خور دیگران نیست، و دیگر مدعیّان زمامدارى، شایستگى آن را ندارند.
3-شناساندن گمراهان و خبر از ستمکارى عبد الملک مروان
گمراهان، دنیاى زودگذر را برگزیدند، و آخرت جاویدان را رها کردند. چشمه زلال را گذاشتند و از آب تیره و ناگوار نوشیدند، گویا فاسق آنها را مى نگرم که با منکر و زشتى ها یار است (عبد الملک مروان) و با آن انس گرفته و همنشین مى گردد تا آن که موى سرش در گناهان سفید گشته و خلق و خوى او رنگ گناه و منکر گیرد، در چنین حالى، کف بر لب به مردم یورش آورد، چونان موج خروشانى که از غرق کردن هر چیزى بى پروا باشد، یا شعله اى که تر و خشک را بسوزاند و همه چیز را خاکستر گرداند.
4-اندرزهاى جاودانه
 ص 267
کجایند عقل هاى روشنى خواه از چراغ هدایت و کجایند چشم هاى دوخته شده بر نشانه هاى پرهیزکارى کجایند دل هاى به خدا پیش کش شده و در اطاعت خدا پیمان بسته افسوس که دنیاپرستان بر متاع پست دنیا هجوم آوردند، و براى به دست آوردن حرام یورش آورده یکدیگر را پس زدند، نشانه بهشت و جهنّم براى آنان بر افراشته، اما از بهشت روى گردان و با کردار زشت خود به طرف آتش روى آوردند، پروردگارشان آنان را فراخواند امّا پشت کرده، فرار کردند، و شیطان آنان را دعوت کرد، پذیرفته به سوى او شتابان حرکت کردند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 148 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 149

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,655,327