خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 134 - مشاوره نظامی - ترجمه استاد دشتی


(عمر براى شرکت در جنگ با رومیان در سال 15-هجرى با امام علیه السّلام مشورت کرد، آن حضرت فرمود:)
خداوند به پیروان این دین وعده داده که اسلام را سر بلند و نقاط ضعف مسلمین را جبران کند، خدایى که مسلمانان را به هنگام کمى نفرات یارى کرد، و آنگاه که نمى توانستند از خود دفاع کنند، از آنها دفاع کرد، اکنون زنده است و هرگز نمى میرد. هرگاه خود به جنگ دشمن روى و با آنان رو به رو گردى و آسیبى بینى، مسلمانان تا دورترین شهرهاى خود، دیگر پناهگاهى ندارند و پس از تو کسى نیست تا بدان رو آورند. مرد دلیرى را به سوى آنان روانه کن، و جنگ آزمودگان و خیرخواهان را همراه او کوچ ده، اگر خدا پیروزى داد چنان است که تو دوست دارى، و اگر کار دیگرى مطرح شد، تو پناه مردمان و مرجع مسلمانان خواهى بود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 141 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 142

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,173,933