خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 133 - عظمت پروردگار، ویژگی های قرآن و پیامبر ص - ترجمه استاد دشتی


1-عظمت پروردگار
دنیا و آخرت، خدا را فرمانبردار است، و سر رشته هر دو به دست او است. آسمان ها و زمین ها کلیدهاى خویش را به او سپردند، و درختان شاداب و سر سبز، صبحگاهان و شامگاهان در برابر خدا سجده مى کنند، و از شخه هاى درختان نور سرخ رنگى شعله ور شده، به فرمان او میوه هاى رسیده را به انسان ها تقدیم مى دارند.
2-ویژگى هاى قرآن
کتاب خدا، قرآن، در میان شما سخنگویى است که هیچ گاه زبانش از حق گویى کند و خسته، و همواره گویاست، خانه اى است که ستون هاى آن هرگز فرو نمى ریزد، و صاحب عزّتى است که یارانش هرگز شکست ندارند.
3-ویژگى هاى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )
خدا پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را پس از یک دوران طولانى که دیگر پیامبران نبودند، فرستاد: زمانى که میان طرفداران مذاهب گوناگون نزاع در گرفته و راه اختلاف مى پیمودند. پس او را در پى پیامبران فرستاد و وحى را با فرستادن پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) ختم فرمود. پس پیامبر صلّى اللّه علیه و آله با تمام مخالفانى که به حق پشت کردند، و از آن منحرف گشتند به مبارزه پرداخت.
4-روش برخورد با دنیا
و همانا دنیا نهایت دیدگاه کور دلان است که آن سوى دنیا را نمى نگرند، امّا انسان آگاه، نگاهش از دنیا عبور کرده از پس آن سراى جاویدان آخرت را مى بیند. پس انسان آگاه به دنیا دل نمى بندد و انسان کور دل تمام توجّه اش دنیاست. بینا از دنیا زاد و توشه برگیرد و نابینا براى دنیا توشه فراهم مى کند.
 ص 253
5-اندرزهاى جاودانه
آگاه باشید، در دنیا چیزى نیست مگر آن که صاحبش به زودى از آن سیر و از داشتن آن دلگیر مى شود جز ادامه زندگى، زیرا در مرگ آسایشى نمى نگرند. حیات و زندگى چونان حکمت و دانش است که حیات دل مرده، و بینایى چشم هاى نابیناست و مایه شنوایى براى گوش هاى کر و آبى گوارا براى تشنگان مى باشد که همه در آن سالم و بى نیازند.
6-شناخت قرآن
این قرآن است که با آن مى توانید راه حق را بنگرید و با آن سخن بگویید و به وسیله آن بشنوید. بعضى از قرآن از بعضى دیگر سخن مى گوید، و برخى بر برخى دیگر گواهى مى دهد، آیاتش در شناساندن خدا اختلافى نداشته، و کسى را که همراهش شد از خدا جدا نمى سازد.
7-علل سقوط مردم
مردم گویا به خیانت و کینه ورزى اتّفاق دارید، و در رفتار ریاکارانه، گیاهان روییده از سرگین را مى مانید، در دوستى با آرزوها به وحدت رسیدید، و در جمع آورى ثروت به دشمنى پرداختید، شیطان شما را در سرگردانى افکنده و غرور شما را به هلاکت مى کشاند، براى خود و شما از خدا یارى مى طلبم.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 140 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 141

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,367,025