خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 13 - در رعایت سلسله مراتب نظامی - ترجمه استاد دشتی


(دستور العمل امام به دو تن از امیران لشکر، زیاد بن نضر و شریح بن هانى)  
من «مالک اشتر پسر حارث» را بر شما و سپاهیانى که تحت امر شما هستند، فرماندهى دادم. گفته او را بشنوید، و از فرمان او اطاعت کنید، او را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزینید، زیرا که مالک، نه سستى به خرج داده و نه دچار لغزش مى شود. نه در آنجایى که شتاب لازم است کندى دارد، و نه آنجا که کندى پسندیده است شتاب مى گیرد.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 298

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,405,195