خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 124 - تشویق یاران به جهاد - ترجمه استاد دشتی


(در سال 37-هجرى در جنگ صفین براى تشویق یاران به جهاد فرمود)
1-آموزش نظامى (تاکتیک هاى رزم انفرادى)
زره پوشیده ها را در پیشاپیش لشکر قرار دهید، و آنها که کلاه خود ندارند، در پشت سر قرار گیرند، دندان ها را در نبرد روى هم بفشارید، که تأثیر ضربت شمشیر را بر سر کمتر مى کند، در برابر نیزه هاى دشمن، پیچ و خم به خود دهید که نیزه ها را مى لغزاند و کمتر به هدف اصابت مى کند، چشم ها را فرو خوابانید، که بر دلیرى شما مى افزاید. و دل را آرام مى کند، صداها را آهسته و خاموش سازید که سستى را مى زداید. پرچم لشکر را بالا دارید و پیرامون آن را خالى مگذارید و جز به دست دلاوران و مدافعان سر سخت خود نسپارید،
 ص 237
زیرا آنان که در حوادث سخت ایستادگى مى کنند، از پرچم هاى خود بهتر پاسدارى مى نمایند و آن را در دل لشکر نگاه مى دارند، و از هر سو، از پیش و پس و اطراف، مراقب آن مى باشند، نه از آن عقب مى مانند که تسلیم دشمن کنند و نه از آن پیشى مى گیرند که تنها رهایش سازند. هر کس باید برابر حریف خود بایستد و کار او را بسازد و به یارى برادر خود نیز بشتابد، و مبارزه با حریف خود را به برادر مسلمان خود وامگذارد که او در برابر دو حریف، قرار گیرد، حریف خود، و حریف برادرش.
2-آموزش معنوى سربازان
به خدا سوگند اگر از شمشیر دنیا فرار کنید از شمشیر آخرت سالم نمى مانید، شما بزرگان عرب و شرافتمندان برجسته اید، در فرار از جنگ، خشم و غضب الهى و ذلّت همیشگى و ننگ جاویدان قرار دارد، فرار کننده بر عمر خود نمى افزاید و بین خود و روز مرگش مانعى ایجاد نخواهد کرد. کیست که شتابان و با نشاط با جهاد خویش به سوى خدا حرکت کند چونان تشنه کامى که به سوى آب مى رود بهشت در سایه نیزه هاى دلاوران است، امروز در هنگامه نبرد آنچه در دل ها و سر زبان هاست آشکار مى شود. به خدا سوگند که من به دیدار شامیان در میدان نبرد شیفته ترم تا آنان بر بازگشت به خانه هاشان که انتظار آن را مى کشند. بار خدایا اگر شامیان از حق روى گرداندند جمعشان را پراکنده، و در میانشان اختلاف و تفرقه بیفکن، و آنان را براى خطاکاریشان به هلاکت رسان.
3-ضرورت جنگ بى امان براى شکست شامیان
همانا شامیان، بدون ضربت نیزه هایى پیاپى هرگز از جاى خود خارج نشوند، ضرباتى که بدنهایشان را سوراخ نماید، چنانکه وزش باد از این سو فرو شده بدان سو در آید، ضربتى که کاسه سر را بپراکند، و استخوانهاى بدن را خرد، و بازوها و پاها را قطع و به اطراف پخش کند آنان دست بر نمى دارند تا آنگاه که دسته هاى لشکر پیاپى بر آنان حمله کنند و آنها را تیرباران نمایند، و سواران ما هجوم آورند، و صف هایشان را درهم شکنند، و لشکرهاى عظیم، پشت سر لشکرهاى انبوه،  آنها را تا شهرهایشان عقب برانند، و تا اسب ها، سرزمینشان را که روى در روى یکدیگر قرار دارد، و اطراف چراگاهایشان، و راه هاى آنان را، زیر سم بکوبند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 130 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 131 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 132

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,425,791