خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 120 - روانشناسى قبائل قریش(علمى، اجتماعى، تاریخى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: (از قریش پرسیدند) امّا بنى مخزوم، گل خوشبوى قریشند، و که شنیدن سخن مردانشان، و ازدواج با زنانشان را دوست داریم، امّا بنى عبد شمس دوراندیش تر، و در حمایت مال و فرزندان توانمندترند که به همین جهت بد اندیش تر و بخیل تر مى باشند، و امّا ما (بنى هاشم) آنچه را در دست داریم بخشنده تر، و براى جانبازى در راه دین سخاوتمندریم. آنها شمارشان بیشتر امّا فریب کارتر و زشت روى ترند، و ما گویاتر و خیرخواه تر و خوش روى تریم.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 402 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 403

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,026,329,635