خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 12 - احتیاط های نظامی برای سربازان پیشتاز - ترجمه استاد دشتی


(دستور العمل نظامى، به معقل بن قیس ریاحى، که با سه هزار سرباز به عنوان پیشاهنگان سپاه امام به سوى شام حرکت کردند، معقل از بزرگان و شجاعان بنام کوفه بود)
از خدایى بترس که ناچار او را ملاقات خواهى کرد، و سر انجامى جز حاضر شدن در پیشگاه او را ندارى جز با کسى که با تو پیکار کند، پیکار نکن، در خنکى صبح و عصر،  سپاه را حرکت ده، در هواى گرم لشکر را استراحت ده، و در پیمودن راه شتاب مکن. در آغاز شب حرکت نکن زیرا خداوند شب را وسیله آرامش قرار داده، و آن را براى اقامت کردن، نه کوچ کردن، تعیین فرموده است. پس آسوده باش، و مرکب ها را آسوده بگذار، آنگاه که سحر آمد و سپیده صبحگاهان آشکار شد، در پناه برکت پروردگار حرکت. هر جا دشمن را مشاهده کردى در میان لشکرت بایست، نه چنان به دشمن نزدیک شو که چونان جنگ افروزان باشى، و نه آنقدر دور باش که پندارند از نبرد مى هراسى، تا فرمان من به تو رسد، مبادا کینه آنان پیش از آن که آنان را به راه هدایت فرا خوانید، و درهاى عذر را بر آنان ببندید شما را به جنگ وا دارد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 298

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,356,880