خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 107 - وصف نبرد یاران در صّفّین - ترجمه استاد دشتی


(در برخى از روزهاى نبرد صفین در سال 37-هجرى براى تشکّر و تقویت روحیّه سربازانش ایراد فرمود)
از جاى کنده شدن و فرار شما را از صف ها دیدم، فرومایگان گمنام، و بیابان نشینانى از شام، شما را پس مى راندند، در حالى که شما از بزرگان و سرشناسان عرب و از سران شرف مى باشید، برازندگى چشمگیرى دارید و قلّه هاى سر فراز و بلند قامتید، سر انجام سوزش سینه ام با مقاومت و حملات دلاورانه شما، تسکین یافت، که دیدم شامیان را هزیمت دادید وصف هاى آنان را در هم شکستید، و آنان را از لشکرگاه خود راندید، آنگونه که آنها شما را کنار زدند. مى دیدم با نیزه ها آنان را کوفتید و با تیرها، آنها را هدف قرار دادید، که فراریان و کشتگان دشمن روى هم ریختند، و بر دوش هم سوار مى شدند، چونان شتران تشنه اى که از آبشخورشان برانند و به هر سو گریزان باشند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 107 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 108

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,368,271