خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 105 - ویژگی های پیامبر ص ، تهدید بنی امیه و توجه دادن مردم به اهل بیت ع - ترجمه استاد دشتی


(نوشته اند که امام این سخنرانى را 5 روز پس از بدست گرفتن قدرت سیاسى کشور در آخر ذى الحجّه سال 35-هجرى ایراد فرمود):
1-ویژگى هاى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )
تا اینکه خدا محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را برانگیخت، گواهى دهنده، بشارت دهنده، هشدار دهنده. پیامبرى که بهترین آفریدگان در خردسالى، و در سنّ پیرى نجیب ترین و بزرگوارترین مردم بود، اخلاقش از همه پاکان پاک تر و باران کرمش از هر چیزى با دوامتر بود.
 ص 195
2-هشدار از آینده تلخ فرزندان امیّه
شما اى فرزندان امیّه زمانى از لذّت و شیرینى دنیا بهره مند شدید، و از پستان آن نوشیدید
 که افسارش رها، و بند جهازش محکم نبود (در حکومت عثمان)، تا آنجا که حرام دنیا نزد گروهى چونان میوه درخت سدر بى خار، آسان، و حلال آن دشوار و غیر ممکن شد. به خدا سوگند، دنیایى که در دست شماست چونان سایه اى است گسترده که زود به سر آمد خود نزدیک مى شود. امروز زمین براى شما خالى و گسترده، و دستهایتان براى انجام هر رفتار نادرستى باز، و دست هاى رهبران واقعى بسته است. شمشیر شما بر آنان مسلط و شمشیر آنان از شما باز گرفته شده است. آگاه باشید هر خونى، خونخواهى دارد، و هر حقى را جستجوگرى است، انتقام گیرنده خون هاى ما، چونان حاکمى است که براى خود داورى کند، و او خداوندى است که از گرفتن کسى ناتوان نگردد، و کسى از پنجه عدالت او نمى تواند بگریزد. اى فرزندان امیّه سوگند به خدا زود باشد که این خلافت و دولت را در دست دیگران  و در خانه دشمنان خود بنگرید، آگاه باشید بیناترین چشمها آن است که در دل نیکى ها نفوذ کند، و شنواترین گوش ها آن که پندها و تذکّرات سودمند را در خود جاى دهد.
3-اندرزهاى جاودانه، و توجه دادن مردم به اهل بیت علیهم السّلام
اى مردم چراغ دل را از نور گفتار گوینده با عمل روشن سازید و ظرف هاى جان را از آب زلال چشمه هایى که از آلودگى ها پاک است پر نمایید. اى بندگان خدا به نادانى هاى خود تکیه نکنید، و تسلیم هواى نفس خویش نباشید، که چنین کسى بر لبه پرتگاه قرار دارد، و بار سنگین هلاکت و فساد را بر دوش مى کشد، و از جایى به جاى دیگر مى برد، تا آنچه را که ناچسب است بچسباند، و آنچه را که دور مى نماید نزدیک جلوه دهد. خدا را، مبادا شکایت نزد کسى برید که نمى تواند آن را بر طرف سازد، و توان گره گشایى از کارتان ندارد. همانا بر امام واجب نیست جز آنچه را که خدا امر فرماید، و آن، کوتاهى نکردن در پند و نصیحت، تلاش در خیر خواهى، زنده نگهداشتن سنّت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم، جارى ساختن حدود الهى بر مجرمان ، رساندن سهم هاى بیت المال به طبقات مردم، است. پس در فراگیرى علم و دانش پیش از آن که درختش بخشکد تلاش کنید، و پیش از آن که به خود مشغول گردید از معدن علوم (اهل بیت علیهم السّلام) دانش استخراج کنید. مردم را از حرام و منکرات باز دارید، و خود هم مرتکب نشوید، زیرا دستور داده شدید که ابتدا خود محرّمات را ترک و سپس مردم را باز دارید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 104 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 105

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,422,942