خدمات تلفن همراه

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- دسته : مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- سایت : ذاکرین

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
سایت : ذاکرین
   تعداد 479
حاج محمود کریمیجونم وای عمرم بی تابم            تعداد استفاده : 571
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1396
مدت :
کد: 106109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیکرامتت بی حد و بی مرزه            تعداد استفاده : 532
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیرو سیاه آمدم فقیر توام            تعداد استفاده : 526
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیچه خوبه که تو اومدی            تعداد استفاده : 495
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب جشن و عیده            تعداد استفاده : 579
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمداره می ریزه گل که از آسمون            تعداد استفاده : 572
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممرغ دلم پر زده سمت دام بلا            تعداد استفاده : 539
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دلم از شادی شده آکنده/محمد فصولی الکربلائی            تعداد استفاده : 391
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1394
مدت :
کد: 106102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشبنم چشم بارون دریا            تعداد استفاده : 558
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1394
مدت :
کد: 106101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهامشب شب غار حراء از روز روشن تر شد            تعداد استفاده : 596
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مبعث
مدت :
کد: 105008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادتو عالم پیچیده طنین صلواتت            تعداد استفاده : 621
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مبعث
مدت :
کد: 105006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجبخوان به نام خدایت که آفرید بشر            تعداد استفاده : 697
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مبعث
مدت :
کد: 105005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهصدا میاد از آشنا            تعداد استفاده : 558
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مبعث
مدت :
کد: 105004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهعشقت مرا اسیر بیابان نوشته است            تعداد استفاده : 530
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مبعث
مدت :
کد: 105002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهزائرمو تو مشهدم با دست خالی اومدم            تعداد استفاده : 520
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مبعث
مدت :
کد: 105000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخبری پیچیده نور حق تابیده            تعداد استفاده : 597
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مبعث
مدت :
کد: 104998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسینه پاکم شده غار حراء            تعداد استفاده : 582
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مبعث
مدت :
کد: 104996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادای بتان کعبه عمر بتکران سر آمده            تعداد استفاده : 572
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مبعث
مدت :
کد: 104994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیلیلة المحیای بارانی چه حالی می دهد            تعداد استفاده : 717
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : فیلم
توضیحات : مبعث
مدت :
کد: 104993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلام ای عشق دیرینم            تعداد استفاده : 242
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 104647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلام ای عشق دیرینم            تعداد استفاده : 554
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 104646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلام بانو سلام مادر            تعداد استفاده : 388
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 104645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیموجیم و ساحل تویی            تعداد استفاده : 311
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 104644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمینه لوح و نه قلم بود و ...            تعداد استفاده : 307
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Ghadir96
مدت :
کد: 98483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهتشنه عشقمو تو دریایی            تعداد استفاده : 304
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Ghadir96
مدت :
کد: 98482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حق با علیه ... | فارسی ، عربی            تعداد استفاده : 236
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Ghadir96
مدت :
کد: 98481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریباز امشب دلم مجنونه            تعداد استفاده : 360
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Ghadir96
مدت :
کد: 98480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریدیوونه منم دیوونه صاحب خونه تویی            تعداد استفاده : 346
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Ghadir96
مدت :
کد: 98479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریفدای اون کسی که مهمون دل کویره            تعداد استفاده : 370
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Ghadir96
مدت :
کد: 98478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیتو جنت بازم جشن غدیره            تعداد استفاده : 340
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Ghadir96
مدت :
کد: 98477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمعلی قرة العین است            تعداد استفاده : 308
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Ghadir96
مدت :
کد: 98476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدماومدم تو میکده دل پیش دلبر باشه            تعداد استفاده : 282
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Ghadir96
مدت :
کد: 98475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای تاج تو اومده از سوی خالق            تعداد استفاده : 266
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Ghadir96
مدت :
کد: 98474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادعروسو ببین که جلوه پیمبری داره            تعداد استفاده : 311
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : ازدواج حضرت علی ع و حضرت فاطمه س
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Zihaj1
مدت :
کد: 97673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادتو آسمون امشب باز مهمونیه            تعداد استفاده : 338
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : ازدواج حضرت علی ع و حضرت فاطمه س
نوع فایل : فیلم
توضیحات : Zihaj1
مدت :
کد: 97672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریماه در اومد دلبر اومد            تعداد استفاده : 211
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 94736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادپا به پای دل شیدای خودم            تعداد استفاده : 198
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 94735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادداره بوی گل نرگس میاد            تعداد استفاده : 161
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 94734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهدلا آروم آروم داره قدم قدم به هوای تو حیرون میشه            تعداد استفاده : 164
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 94733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمگل می باره یعنی که داره میگه بهاره            تعداد استفاده : 138
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 94732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمهمه عالم شده گلباران            تعداد استفاده : 148
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 94731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتو باغچه پاییزی من قاصدکی خبر می داد            تعداد استفاده : 102
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 94730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب شب قدره قدر خودتو بدون            تعداد استفاده : 106
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 94729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیبا ذوالققار حیدر با هیبت پیغمبر            تعداد استفاده : 216
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 94728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمستاره بارونه امشب            تعداد استفاده : 137
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 94727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجبخوان به نام خدایت که آفرید بشر            تعداد استفاده : 286
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
توضیحات : mabas96
مدت :
کد: 93994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهصدا میاد از آشنا            تعداد استفاده : 140
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
توضیحات : mabas96
مدت :
کد: 93993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهعشقت مرا اسیر بیابان نوشته است            تعداد استفاده : 166
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
توضیحات : mabas96
مدت :
کد: 93992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهزائرمو تو مشهدم با دست خالی اومدم            تعداد استفاده : 156
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
توضیحات : mabas96
مدت :
کد: 93991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیلیلة المحیای بارانی چه حالی می دهد            تعداد استفاده : 261
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
توضیحات : mabas96
مدت :
کد: 93990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخبری پیچیده نور حق تابیده            تعداد استفاده : 164
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
توضیحات : mabas96
مدت :
کد: 93989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسینه پاکم شده غار حراء            تعداد استفاده : 181
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
توضیحات : mabas96
مدت :
کد: 93988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادای بتان کعبه عمر بتکران سر آمده            تعداد استفاده : 174
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
توضیحات : mabas96
مدت :
کد: 93987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادذکر خدا ذکر ملک ذکر تموم عالم            تعداد استفاده : 159
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
توضیحات : mabas96
مدت :
کد: 93986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادالا محمد اقرا و ربک الاکرم            تعداد استفاده : 147
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
توضیحات : mabas96
مدت :
کد: 93985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدر مذهب ما کلام حق نام علیست            تعداد استفاده : 408
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 13rajaba
مدت :
کد: 93477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریسه روزه که به اذن داور            تعداد استفاده : 410
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 13rajaba
مدت :
کد: 93476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 تویی مقصودم هدف رو عشقه /محمد فصولی الکربلائی            تعداد استفاده : 374
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : فیلم
توضیحات : 13rajaba
مدت :
کد: 93475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالییا جواد الائمه ادرکنی            تعداد استفاده : 167
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام جواد علیه السلام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 93044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریامشب دلم هواییه            تعداد استفاده : 286
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 93036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماداز نفس اولم تا نفس آخرم            تعداد استفاده : 361
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 93035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیموجیم و ساحل تویی            تعداد استفاده : 280
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : جمادی الثانی
موضوع : حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 93034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریلیلی دیگه مجنونه            تعداد استفاده : 675
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 24312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریدوباره امشب دلم هوای کربلا داره            تعداد استفاده : 629
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 24311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریعلی عقاب کربلا اکبر            تعداد استفاده : 615
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 24310
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریخوش به حالم که دلم شد یاکریم حرم            تعداد استفاده : 553
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 24309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریای رفیق همه بی کسیام            تعداد استفاده : 544
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 24308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبرینفس نفس زدم اما به کربلا نرسیدم            تعداد استفاده : 528
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 24307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریعجب در و تخته توی این زمونه جور میشه            تعداد استفاده : 610
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 24306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمامروز رو عید خدا روز یا علیست            تعداد استفاده : 637
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممولا مولا همه بود و هستم            تعداد استفاده : 613
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشعر من از کرم اوست که ارزش دارد            تعداد استفاده : 639
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدماومدم تو میکده دل پیش دلبر باشه            تعداد استفاده : 625
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمعلی قرة العین است            تعداد استفاده : 668
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیتو جنت بازم جشن غدیره            تعداد استفاده : 655
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریفدای اون کسی که مهمون دل کویره            تعداد استفاده : 577
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریدیوونه منم دیوونه صاحب خونه تویی            تعداد استفاده : 550
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورعلی مرد شب لیله المبیته            تعداد استفاده : 615
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورباید که تو را حضرت منان بنویسد            تعداد استفاده : 533
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورصبح ها که از خواب پا میشم...            تعداد استفاده : 560
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوریل پیکاره فدایی داره            تعداد استفاده : 608
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورقلم در دست می گیرم ولی ذهنم پریشان است            تعداد استفاده : 596
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حیدری/ سید هادی گرسویی            تعداد استفاده : 531
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مرد غدیر/ سید هادی گرسویی            تعداد استفاده : 508
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریاز آسمونا ندا می رسه ترانه اهل ولا می رسه            تعداد استفاده : 503
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریجهاندار علی علی            تعداد استفاده : 347
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریخورشید رو قله دعوت کردن            تعداد استفاده : 404
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریاشهد ان امیرالمومنین یا علی            تعداد استفاده : 360
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیکعبه از کعبه اومده قبله از قبله            تعداد استفاده : 368
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاول و آخر علی ساقی کوثر علی            تعداد استفاده : 354
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبی ولای تو مولا دین حق معنا نداره            تعداد استفاده : 361
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیچو شهر علم نبی گشت در علی بشود            تعداد استفاده : 362
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای تاج تو اومده از سوی خالق            تعداد استفاده : 337
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمییعسوب دین ببینید عین الیقین ببینید            تعداد استفاده : 371
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیپیمونه جونم شد لب به لب یار            تعداد استفاده : 422
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمن جامه صبر خویش از عشق...            تعداد استفاده : 370
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادقد اکملت دین یوم الغدیری            تعداد استفاده : 355
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادگر چه جز خانه تو خلوت ما...            تعداد استفاده : 389
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشیعه ام یا علی مهر شناسنامه ام            تعداد استفاده : 452
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 20926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدملحظه مستی و شور روی بال و پر حور            تعداد استفاده : 357
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : ازدواج حضرت علی ع و حضرت فاطمه س
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 19430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,228,797