خدمات تلفن همراه

کلیپ سخنان- دسته : کلیپ سخنان- سایت : تبیان

کلیپ سخنان
سایت : تبیان
   تعداد 3
آیت الله خوشوقتسفر به سرزمین وحی            تعداد استفاده : 776
اثر : آیت الله خوشوقت
نوع فایل : فیلم
توضیحات : گوشه هایی از سفر استاد آیت الله خوش وقت به سرزمین وحی و توصیه های ایشان در مورد حج ...
مدت :
کد: 23890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله حق شناساسوه اخلاق و عرفان            تعداد استفاده : 834
اثر : آیت الله حق شناس
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 21:45
توضیحات : زمان: 21:45 مستندی زیبا شامل درس ها و رفتارها و سخنان و تصاویر کمیاب و دیدنی از استاد اخلاق، مرد علم و عمل و عالم وارسته آیت الله حق شناس(ره)
مدت : 21:45
کد: 23842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله حق شناسنیت انسان برای انجام اعمال خوب و بد            تعداد استفاده : 797
اثر : آیت الله حق شناس
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
مدت : 3:32
توضیحات : زمان: 3:32 بیان مطلبی از قول آیت الله بروجردی توسط آیت الله حق شناس در رابطه با نیت انسان برای انجام اعمال خوب و بد .
مدت : 3:32
کد: 23841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,428,633