خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- سایت : استاد مهدی توکلی

سایت : استاد مهدی توکلی
   تعداد 34
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مثل های قرآنی/ جلسه نوزدهم1344
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 48:00
توضیحات : زمان: 48:00 حجم: 10.9 مگابایت شب سی ام رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام یک شنبه 5 مرداد 1393
زمان : 48:00
کد: 24181
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مثل های قرآنی/ جلسه هجدهم795
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 41:00
توضیحات : زمان: 41:00 حجم: 9.40 مگابایت شب بیست و نهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام شنبه 4 مرداد 1393
زمان : 41:00
کد: 24180
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مثل های قرآنی/ جلسه هفدهم638
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 28:00
توضیحات : زمان: 28:00 حجم: 6.44 مگابایت شب بیست و هشتم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام جمعه 3 مرداد 1393
زمان : 28:00
کد: 24179
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مثل های قرآنی/ جلسه شانزدهم600
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 49:00
توضیحات : زمان: 49:00 حجم: 11.2 مگابایت شب بیست و هفتم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام پنج شنبه 2 مرداد 1393
زمان : 49:00
کد: 24178
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مثل های قرآنی/ جلسه پانزدهم577
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 44:00
توضیحات : زمان: 44:00 حجم: 10.1 مگابایت شب بیست و ششم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام چهارشنبه 1 مرداد 1393
زمان : 44:00
کد: 24177
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مثل های قرآنی/ جلسه چهاردهم569
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 44:00
توضیحات : زمان: 44:00 حجم: 10.1 مگابایت شب بیست و پنجم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام سه شنبه 31 تیر 1393
زمان : 44:00
کد: 24176
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مثل های قرآنی/ جلسه سیزدهم576
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 46:00
توضیحات : زمان: 46:00 حجم: 10.5 مگابایت شب بیست و چهارم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام دوشنبه 30 تیر 1393
زمان : 46:00
کد: 24175
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مثل های قرآنی/ جلسه دوازدهم574
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 44:00
توضیحات : زمان: 44:00 حجم: 10.1 مگابایت شب بیست و سوم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام یکشنبه 29 تیر 1393
زمان : 44:00
کد: 24174
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مثل های قرآنی/ جلسه یازدهم592
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 44:00
توضیحات : زمان: 44:00 حجم: 10.1 مگابایت شب بیست و یکم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام جمعه 27 تیر 1393
زمان : 44:00
کد: 24173
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مثل های قرآنی/ جلسه دهم564
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 46:00
توضیحات : زمان: 46:00 حجم: 10.04مگابایت شب بیستم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام پنجشنبه 26 تیر 1393
زمان : 46:00
کد: 24172
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه نهم601
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 51:00
توضیحات : زمان: 51:00 حجم: 11.61مگابایت شب نوزدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام چهارشنبه 25 تیر 1393
زمان : 51:00
کد: 24171
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه هشتم516
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 38:00
توضیحات : زمان: 38:00 حجم: 8.61مگابایت شب هجدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام سه شنبه 24 تیر 1393
زمان : 38:00
کد: 24170
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه هفتم505
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 37:00
توضیحات : زمان: 37:00 حجم: 8.57 مگابایت شب هفدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام دوشنبه 23 تیر 1393
زمان : 37:00
کد: 24169
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه ششم532
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 46:00
توضیحات : زمان: 46:00 حجم: 10.6مگابایت شب شانزدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام یکشنبه 22 تیر 1393
زمان : 46:00
کد: 24168
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه پنجم520
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 40:00
توضیحات : زمان: 40:00 حجم: 9.27مگابایت شب پانزدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام شنبه 21 تیر 1393
زمان : 40:00
کد: 24167
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه چهارم516
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 34:00
توضیحات : زمان: 34:00 حجم: 7.85مگابایت شب چهاردهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام جمعه 20 تیر 1393
زمان : 34:00
کد: 24166
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه سوم530
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 42:00
توضیحات : زمان: 42:00 حجم: 9.52مگابایت شب سیزدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام پنجشنبه 19 تیر 1393
زمان : 42:00
کد: 24165
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه دوم566
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 39:00
توضیحات : زمان: 39:00 حجم: 9.03مگابایت شب دوازدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام چهارشنبه 18 تیر 1393
زمان : 39:00
کد: 24164
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیتدبر در مَثل های قرآنی/جلسه اول643
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 36:00
توضیحات : زمان: 36:00 حجم: 8.28مگابایت شب یازدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام سه شنبه 17 تیر 1393
زمان : 36:00
کد: 24163
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیشب قدر_شب بیست و سوم رمضان 1393590
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 50:00
توضیحات : زمان: 50:00 حجم: 11.4مگابایت حسینیه حضرت علی اکبر علیه السلام بامداد دوشنبه 30 تیر 1393
زمان : 50:00
کد: 24162
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیشهادت حضرت امیر المومنین علیه السلام شب بیست و یکم رمضان 1393618
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 36:00
توضیحات : زمان: 36:00 حجم: 8.22 مگابایت حسینیه حضرت علی اکبر علیه السلام
زمان : 36:00
کد: 24161
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیشب قدر-شب نوزدهم رمضان 1393622
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
زمان : 53:00
توضیحات : زمان: 53:00 حجم: 12.1 مگابایت حسینیه حضرت علی اکبر علیه السلام
زمان : 53:00
کد: 24160
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیعظمت روز عاشورا1468
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
زمان : 47:46
توضیحات : زمان: 47:46 حجم: 10.9مگابایت ظهر عاشورای حسینی علیه السلام - 1394 - هیئت الشهدا ظهر شنبه 2 آبان ماه 1394
زمان : 47:46
کد: 24159
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیسنت امتحان الهی/ جلسه نهم583
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
زمان : 54:08
توضیحات : زمان: 54:08 حجم: 12.3مگابایت شب عاشورای حسینی علیه السلام - 1394 - هیئت الشهدا جمعه 1 آبان ماه 1394
زمان : 54:08
کد: 24158
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حاج مهدی توکلیگوشه ای از فضائل حضرت ابالفضل العباس علیه السلام618
سخنرانی ها
اثر : استاد حاج مهدی توکلی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
زمان : 54:49
توضیحات : زمان: 54:49 حجم: 12.5مگابایت شب تاسوعای حسینی علیه السلام - 1394 - هیئت الشهدا پنجشنبه 30 مهرماه 1394
زمان : 54:49
کد: 24157
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,373,921